آی بولت

جهت بستن صحیح آی بولت به موتورهای الکتریکی ، راکتورها و غیره که بوسیله آی بولت و شگل و سیم بکسل حمل و نقل می‌گردند ، نکات زیر باید رعایت گردد :
شرایط:
۱٫ آی بولت متناسب با تناژ بار باشد .
۲٫ آی بولت سائیدگی و شکستگی نداشته باشد.
۳٫ آی بولت تا آخرین رزوه بسته شده باشد.
۴٫ اندازه پیچ آی بولت متناسب با محل رزوه شده باشد.
۵٫ حدالامکان حلقه آی بولت هم جهت با گردش شگل و سیم بکسل باشد.


قیمت سیم بکسل
انواع سیم بکسل
فروش سیم بکسل
سیم بکسل ارزان
سیم بکسل
سیم بکسل اسانسوری
سیم جرثقیل
زنجیر و اتصلات
وارد کننده سیم بکسل
وارد کننده زنجیر و اتصالات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *